Skip to main content
CHINUR CLINIQ AB

DHI Hårtransplantation

DHI (Direct Hair Implantation) är en modifierad FUE metod. Med DHI implanteras hårfolliklar en efter en direkt till området som måste täckas. Till skillnad från FUE-metoden utförs platsbildnings- och transplantatimplantation samtidigt, dvs extraktion och implantering kombineras som en del av ett eller två stegs process, vilket innebär direkt inbäddning av de extraherade hårsäckarna.

Fördelar med DHI-teknik

Minskad tid för transplantat kvarvarande utanför kroppen, vilket säkerställer en stark och hälsosam placering av transplantaten. Höga hårsäckar överlevnadsfrekvens. Minskade blödningar under skapandet av mottagarområdet. Minskat trauma vid transplantation, vilket leder till mindre skador i blodtillförseln till det implanterade området. Snabb återhämtning under den postoperativa fasen kan patienten återgå till sin normala rutin snabbare. Mottagarplatsen behöver inte rakas, eftersom det är ett mer lämpligt förfarande som möjliggör detta tillstånd.

Nackdelar med DHI-teknik

Det är i allmänhet ett mer tidskrävande och dyrare förfarande jämfört med andra hårtransplantationsmetoder.
Denna metod kräver mer uppmärksamhet såväl som noggrannhet under förfarandet.

CHINUR CLINIQ AB

Hårtransplantation och hudföryngring.

Kontakta oss