Skip to main content

DUBBELHAKA Fettreducering Med EDGE

By December 16, 2022Uncategorized

EDGE Fettreducering

Ett patenterat lekmedel som bryter ner fett. Edge är regisserad för injektionsbehandling av lokala fettdepåer. Till skillnad från Belkyra så gör det inte ont eller ger stor svullnad.

EDGE är ett läsmedel bestående av kroppsegen gallsyra som injiceras i fettväven och förstör/bryter ner fettcellerna permanent. Behandlingen som är individuellt anpassad görs efter noggrann kontroll av uppnå önskat resultat.

 

INJEKTIONSBEHANDLING AV DUBBELHAKA

Nu kan man injicera bort bla. dubbelhaka. Med EDGE kan man enkelt och smidigt låta dubbelhakan sjunka tillbaka. Resultatet kan likställas med en fettsugning men man slipper lång konvalescens, ojämnheter och långvarigt känselbortfall.

EDGE är en icke-invasiv behandling med långvarigt resultat och hög patientnöjdhet.

 

VAD GÖR EDGE?

EDGE är en syntetisk icke-human, icke-animalisk form av deoxicholsyra, en molekyl som förekommer naturligt i kroppen som hjälper till att bryta ned och absorbera fettet i kosten.

EDGE indikering ger upphov till adipocytlysering, det vill säga att fett.

 

HUR GÅR BEHANDLING TILL?

EDGE injiceras i det tänka området och ger upphov till destruktion av fettceller. Större områden än magen är ej att rekommenderas på samma gång.

Fett som rensas bort från behandlingsområdet försvinner via kroppens naturliga metabolism.

 

Man injicerar små mängder av EDGE på flera olika ställen i det område som ska behandlas. Det totala antalet injektioner och behandlingstillfällen som behövs för att nå ett tillfredsställande resultat beror på kundens individuella behov.

Behandlingen kan uppreps flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen; 2 till 3 behandlingstillfällen är vanligtvis tillräckligt.

 

Behandlingen tar ca 15-20 minuter. Efter 3 till 4 veckor utförs ev. behandling nr 2 eller 3.

 

 

 

VEM SKA INTE ANVÄNDA EDGE?

 

-Om du har en infektion i den del där produkten ska injiceras eller om du har en pågående infektion i kroppen.

  • Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.
  • Om du är allergisk mot deoxicholsyra eller något annat innehållsämne såsom vatten för injektionsvätskor, natriumklorid, natriumhydroxid (för PH-justering), saltsyra (för PH-justering) och vattenfritt dinatriumfosfat.

 

EVENTUELLA BIVERKNINGAR AV EN EDGE INJEKTION?

 

Liksom alla läkemedel kan även detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

 

Effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis  av sig själv. Räkna med att en viss svullnad och ömhet kan finns kvar ända upp till 2 veckor efter en behandling. Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.

 

Reaktioner som kan förekomma vid injektionsstället:

 

  • Vätskeansamling och lätt svullnad i vävnaden som går snabbt över.
  • Minskad känslighet, domningar, stickande känsla vid instickhålen.
  • Stelhet eller förhårdnader i vävnaden.
  • Hudrodnad, klåda.

 

Alla dessa biverkningar har fullständigt gått tillbaka utan varaktiga effekter och utan behandling.

 

HUR GÅR EN BEHANDLING AV EDGE TILL?

 

Konsultation inför behandling är obligatorisk.

Pris beror på storlek på området som skall behandlas.

Den sammanlagda kostnaden för läkemedel samt arbete av en lätt till måttlig dubbelhaka (4ml).

 

NÄR SER MAN RESULTAT?

 

Man börjar se resultat efter några veckor. För det tar 2 till 4 dagar för kroppen att rensa slaggprodukterna så det är bra om kunden kan dricka mer vatten än tidigare och gå en extra 30 min tur per dag för att slaggprodukterna ska fortare rensas ut ur kroppen.

 

Upptill 40% av fettet i området försvinner på en behandling.

Slutresultat ser man efter cirka två månader.