Skip to main content
CHINUR CLINIQ AB

FUE Hårtransplantation

På ”Chinur Cliniq” är vi experter på hår återställning. Vi erbjuder den absolut bästa och permanenta metoden som är hårtransplantation. Vi utför det senaste hårtransplantations metod, FUE (Follicular Unit Extraction) för våra patienter. FUE är en hårtransplantations teknik där follikulära enheter avlägsnas direkt från givarområdet. Graften transplanteras sedan till områden där patienten önskar mer hår.

Vad är FUE?

Follikulär enhet extraktion är den moderna tekniken för håråterställning. FUE är en mer avancerad metod för hårtransplantationer än tidigare tekniker som FUT (Follicular Unit Transplantation). FUT innefattar att ta bort en remsa av vävnad från nacken, från vilken hårfolliklarna extraheras.

Hur det fungerar?

Under en FUE-transplantation extraherar en mycket erfaren person hårfolliklar från ett givarområde, typiskt nacken, med hjälp av ett specialiserat extraktionsinstrument mindre än 1 mm i diameter. Folliklar överförs sedan till mottagarområdet och implanteras.

Hur är FUE annorlunda?

FUE skiljer sig från normala hårtransplantationer på flera sätt. Det första är att det är märkbart att du inte lämnar några linjära ärr eller några märkbara förändringar.

FUT eller striptransplantation, ett förfarande med vilket en bit av hud täckta med hår avlägsnas i syfte att få hårsäckar som behövs för transplantation, vanligtvis från baksidan av huvudet, lämnar mycket distinkta laterala ärr över hela nacken. FUT eller Striptransplantationskirurgi har en lång återhämtningstid jämfört med FUE. FUE lämnar några initiala blödningar, men vanligtvis återhämtning är klar inom 7 dagar. Men med FUT, som en del av huden tas bort kan det ta veckor för ärren att läka över. De möjliga resultaten är av högsta kvalitet och naturlighet och odetekterbar vilket är den viktigaste fördelen.

Resultaten av en FUE-hårtransplantation

Det som gör FUE så anmärkningsvärt är hur håren implanteras: erfarna specialister kartlägger noggrant din hårväxt före implantation så att de vet var och i vilken vinkel som ska placeras varje follikel. Det är en krävande process som kräver stor erfarenhet och expertis, men vi tror att resultatet är värt det: med en framgångsrik FUE-transplantation växer givarhår, rör sig och känner hur det brukade. Det här är den högsta kvalitetskranstransplantationen som finns tillgänglig. Eftersom detta är ditt naturliga hår som har flyttats från plats till plats kommer det, med lite hjälp av PRP och vitaminer och mineraler, att växa exakt som normalt hår och är permanent.

CHINUR CLINIQ AB

DHI Hårtransplantation

DHI (Direct Hair Implantation) är en modifierad FUE metod. Med DHI implanteras hårfolliklar en efter en direkt till området som måste täckas. Till skillnad från FUE-metoden utförs platsbildnings- och transplantatimplantation samtidigt, dvs extraktion och implantering kombineras som en del av ett eller två stegs process, vilket innebär direkt inbäddning av de extraherade hårsäckarna.

Fördelar med DHI-teknik

Minskad tid för transplantat kvarvarande utanför kroppen, vilket säkerställer en stark och hälsosam placering av transplantaten. Höga hårsäckar överlevnadsfrekvens. Minskade blödningar under skapandet av mottagarområdet. Minskat trauma vid transplantation, vilket leder till mindre skador i blodtillförseln till det implanterade området. Snabb återhämtning under den postoperativa fasen kan patienten återgå till sin normala rutin snabbare. Mottagarplatsen behöver inte rakas, eftersom det är ett mer lämpligt förfarande som möjliggör detta tillstånd.

Nackdelar med DHI-teknik

Det är i allmänhet ett mer tidskrävande och dyrare förfarande jämfört med andra hårtransplantationsmetoder. Denna metod kräver mer uppmärksamhet såväl som noggrannhet under förfarandet.