Skip to main content
CHINUR CLINIQ AB

Shockwave Therapy för muskel-och ledbesvär

Shockwave Therapy är en välbeprövad behandlingsmetod som även är känt
under andra benämningar så som stötvågsbehandling, tryckvågsbehandlng,
Radial Shockwave Therapy (RSWT) och Extracorporeal Shockwave
Therapy(ESWT).

Vad är Shockwave Therapy

Shockwave Therapy är en effektiv behandling för skador och besvär i
senor, leder och muskelfästen. Genom att sätta igång en läkningsprocess
bidrar denna behandling till att öka blodgenomströmningen,
vävnadsåteruppbyggnaden och den metaboliska aktiviteten i cellen.
Samtidigt som detta pågår bryter stötvågorna ner förkalkningar och
ärrvävnad i senor och muskelfästen, vilket i många fall är den
underliggande orsaken till många kroniska besvär.

Innan du påbörjar en stötvågsbehandling så gör vi en undersökning för
att lokalisera skadan. Under själva behandlingen kan du få sitta eller
ligga ner beroende på vilket område som ska behandlas. Behandlingen tar
ungefär 10min, och vi brukar rekommendera mellan 4-7 behandlingar (med
ca en veckas mellanrum) beroende på hur mycket värk och skada man har. I
många fall kan man uppleva smärtlindring redan efter första
behandlingen.

Behandlingområden:

Vid följande tillstånd kan man prova Shockwave Therapy:

-Tennis- eller golfarmbåge
-Seninflammation i axeln
-Frozen Shoulder
-Kalkaxel
-Höftinflammation
-Hopparknä (Jumpers knee)
-Löparknä (Runners knep)
-Benhinneinflammation
-Inflammation i hälsenan
-Hälsporre