Skip to main content
CHINUR CLINIQ AB

Botox

Varje gång du skrattar, rynkar pannan, koncentrerar dig eller kisar drar dina ansiktsmuskler ihop sig, vilket gör att det bildas rynkor och veck. När du åldras förlorar huden sin elasticitet och då kan dessa veck bli djupare och stanna kvar i ansiktet. Rynkor mellan ögonbrynen (bekymmerrynkan) eller vid sidan av ögonen (kråksparkar) kan bli särskilt prominenta, vilket kan få dig att se arg och bekymrad ut även om du inte är det.

Hur kan ansiktsrynkor behandlas?

Uttalade ansiktsrynkor kan korrigeras genom olika metoder beroende på hur djupa vecken är, deras placering och form. Man kan injicera fyllnadsmaterial eller läkemedel, såsom botulinumtoxin A, eller genom en kombination av dessa olika metoder förbättra utseendet av rynkor. Då rynkorna är för djupa och det finns överskotts hud kan kirurgi rekommenderas, det avgör din behandlare under konsultationen.

Botulinumtoxin typ A

Botulinumtoxin A är ett naturligt förekommande bakterieprotein. Mycket små doser av denna substans injiceras precis under huden i de muskler som behandlas för att minska orsaken till rynkorna. Det ger en specifik blockering av nervimpulsen, vilket gör att dessa muskler som ger de kraftiga sammandragningar som framkallar rynkor slappnar av. Andra nervfunktioner, såsom hudens känslighet för beröring, påverkas inte.

Vad är Azzalure

Azzalure innehåller botulinumtoxin A, som får musklerna att slappna av. Azzalure verkar i förbindelsen mellan nerver och muskler och förhindrar frisättningen av en kemisk budbärare som kallas acetylkolin från nervändarna. Detta förhindrar att musklerna drar ihop sig. Denna muskelavslappning är tillfällig och avtar gradvis. Azzalure kan användas till vuxna under 65års ålder för tillfällig förbättring av måttliga till uttalade veck i pannan, glabellaveck (bekymmerrynkan), rynkor vid sidan av ögonen (kråksparkar).

Viktigt att tänka på före behandling

Det är viktigt att den läkare som utför behandlingen har kännedom om eventuella sjukdomar och andra läkemedelsbehandlingar som du som patient står på. Vissa sjukdomstillstånd och läkemedelsbehandlingar kan påverkas av Azzalure. Ta inte läkemedel mot blodproppsbildning (antikoagulantia), aspirin eller andra läkemedel med acitylsalicylsyra eller antiinflammatoriska läkemedel. Denna typ av läkemedel kan öka risken för blåmärken efter injektionen.

Vilka risker och biverkingar har botunlinumtoxin?

Du ska meddela din läkare om någon biverkning uppstår. De biverkningar som observerats och är vanliga efter behandling med botox (botulinumtoxin A) är främst en följd av reaktioner på injektionsstället såsom smärta, obehag, sveda eller blåmärke. Det är också möjligt att du kan få huvudvärk. I mer sällsynta fall sprider sig botulinumtoxinets effekt på ett icke önskevärt sätt till andra muskler runt rynkvecken vilket kan leda till asymmetriska resultat. I andra sällsynta fall kan synstörning, dimsyn, dubbelseende och ögonrörelsestörningar uppstå. Yrsel, klåda eller utslag är ovanliga biverkningar. Det är därför viktigt att du väljer en erfaren och certifierad behandlare som är kvalificerad att utföra injektioner med botulinumtoxin A och kan därmed minimera risken för oönskade resultat. På Chinur Cliniq är det endast läkare som utför  injektionsbehandlingar.

Vanligtsvis uppstår dessa biverkningar i måttlig svårighetsgrad inom den första veckan och varar inte så länge. Följande biverkningar är särskilt viktiga att vara uppmärksam på och se till att kontakta läkare om de tillstöter:
– du får svårt att andas, svälja eller tala
– ansiktet svullnar, huden blir röd eller du får kliande upphöjda utslag.

Detta kan innebära att du har fått en allergisk reaktion mot Azzalure.

Hur länge varar effekten av behandlingen?

Den första effekten av Azzalure behandlingen kommer att börja visa sig inom 2-4 dagar, men det kan ta upp till 10-14 dagar för att få se ditt slutgiltiga resultat. Effekten av injektionerna varar omkring 4 månader och ibland längre beroende på vilket område som behandlats. Nästa behandling beror på hur länge effekten kvarstår hos varje enskild patient. Se till att förnyad behandling inte sker oftare än var 3:e månad.

Vi utför inte botox injektioner på dig som är:

-gravid eller ammar
-lider av någon nervsjukdom (t.ex. epilepsi)
-har en irritation eller infektion runt behandlingsområdet
-du har haft problem i samband med botulinumtoxin förut